Gynekologie - MUDr. Kosová‚ Ph.D.

Náš tým


MUDr. Hana Kosová, PhD., IFEPAG

Již během studia na 2.LF UK se od 4. ročníku účastnila výzkumu výskytu trombofilních mutací v populaci, navštěvovala gynekologicko-porodnický kroužek a připravovala se na budoucí povolání gynekologa - porodníka. Po absolvování 2. lékařské fakulty v roce 2000 nastoupila na gynekologicko-porodnickou kliniku UK 2.LF a FN v Motole, jako sekundární lékař, ale současně započala kombinované postgraduální studium biomedicíny v oboru Experimentální chirurgie. Již v roce 2003 se stala úspěšnou spoluřešitelkou grantu IGA MZČR č. NH/7663-3: Primární amenorhea a primární sterilita ve vztahu k expresi gonadotropinových receptorů ovária. V roce 2003 úspěšně složila 1. atestační zkoušku v oboru gynekologie-porodnictví. Od roku 2003 současně pracovala jako sekundární lékař Kliniky gynekologie dětí a dospívajících. V roce 2004 složila úspěšně mezinárodní zkoušku z oboru gynekologie dětí a dospívajících IFEPAG (International Fellowship of Adolescent and Pediatric Gynaecology) v Athénách. V roce 2005 složila atestační zkoušku se získáním specializované způsobilosti v oboru gynekologie dětí a dospívajících a v roce 2006 atestaci se získáním specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2006 úspěšně ukončila postgraduální studium a obhájila disertační práci na téma: Antiovariální protilátky a jejich vliv na poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a fertilitu. Po celou dobu pracovala jako odborný asistent, účastnila se výuky mediků. Od roku 2004 se stala vysokoškolským učitelem a poté lektorem IPVZ , kde pracuje dosud. Do roku 2013 pracovala v ambulanci dětské gynekologie FN v Motole. Po celou dobu MUDr. Hana Kosová publikuje, přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech, zejména týkajících se gynekologie dětí a dospívajících, přispívá také do mnohých  odborných i laických časopisů, vede antikoncepční poradnu. V současné době je členkou výboru Společnosti gynekologie dětí a dospívajících a je navržena za členku atestační zkušební komise. Od roku 2009 je soudním znalcem v odvětví Zdravotnictví, specializace dětská gynekologie.
 
 

 

Porodní asistentka Pavla Uhrová

V roce 1995 ukončila studium střední zdravotní školy maturitní zkouškou - obor dětská sestra a v roce 1997 ukončila studium vyšší odborné školy - obor porodní asistentka.
Po studiu nastoupila do FN v Motole na gynekologicko-porodnickou kliniku jako porodní asistentka. Zde pracovala sedm let na různých odděleních (gynekologie, porodním sál, dětská gynekologie, jednotka intenzivní péče). Po mateřské dovolené se začala plně věnovat práci soukromé porodní asistentky. Vede těhotenské kurzy, cvičení s těhotnými ve vodě i na suchu, lekce aqua-aerobiku, kojeneckého plavání, jezdí domů k nejmenším dětem ( 2-6 měsíčním) plave vaničky, navštěvuje maminky po návratu z porodnice a provádí laktační poradenství. V roce 2011 začala pracovat v gynekologické ambulanci s Dr. Hanou Kosovou. 
kompletní nabídka služeb: http://uhrova-pavla.xf.cz
 
 

GS_Atro_baner_650x250_CZ.jpg